Тековни проекти

Број Назив Училиште
16603 Culture project: Comparing the cultures of Kranj and Skopje СУГСГим.,,Орце Николов,, - Скопје
16605 Кулинарски журнал 11-ти Октомври - Центар
14377 "Let's Go!" Language СТРАШО ПИНЏУР - Неготино

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net