Статистика

Земја

Регистрирани училишта

Регистрирани наставници

Проекти

Австрија

1416

3048

1425

Азербејџан

109

255

279

Албанија

889

2000

685

Белгија

1939

4978

2398

Босна и херцеговина

389

813

257

Бугарија

2683

6612

4102

Германија

7507

17126

7666

Грузија

188

352

1059

Грција

10657

19797

10161

Данска

1779

6109

1668

Ерменија

142

603

591

Естонија

774

3514

2041

Ирска

1246

1805

1066

Исланд

300

1173

730

Италија

13164

49447

16497

Кипар

537

2001

1315

Летонија

1067

4987

2270

Литванија

1690

5265

3976

Лихтенштајн

11

18

4

Луксембург

125

447

217

Македонија

317

840

929

Малта

222

2092

1156

Молдавија

110

214

490

Норвешка

1473

4211

1850

Обединето Кралство

12832

23452

9136

Полска

13730

41700

20028

Португалија

2933

10710

5346

Романија

7587

21271

11221

Словачка

2555

7443

6014

Словенија

641

2497

2115

Србија

787

1697

857

Тунис

147

488

466

Турција

42058

91072

14916

Украина

546

1033

1591

Унгарија

1707

3717

1703

Финска

2058

5323

2465

Франција

17530

39329

15531

Холандија

1858

6009

2199

Хрватска

1608

6467

2474

Чешка Република

3493

8672

6044

Шведска

3084

8088

2506

Шпанија

12829

38115

14571

Вкупно

176688

454530

181755

 

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net